اشتراک برنزی
مدت زمان: 1 ماه
قیمت: 55 هزار تومان
110
هزار تومان
50%
اشتراک نقره ای
مدت زمان: 3 ماه
قیمت: 149 هزار تومان
298
هزار تومان
50%
اشتراک طلایی
مدت زمان: 6 ماه
قیمت: 216 هزار تومان
432
هزار تومان
50%
قیمت ها با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده میباشید.
با خرید اشتراک نماشات به امکانات زیر دسترسی خواهید داشت:
  • دسترسی کامل به تمامی محتوای اختصاصی نماشات
  • محاسبه اینترنت بصورت نیم بها
  • دسترسی هم زمان از سه دستگاه مختلف تنها با یک اشتراک
support@namaashot.com
تماس با پشتیبانی
logo