سرگذشت ندیمه فصل 4

سرگذشت ندیمه فصل 4

2021
8
بازیگران:
Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
این مجموعه داستان زنی را روایت می کند که در آینده ای دیستوپی قرار می گیرد و مجبور می شود تحت یک دیکتاتوری بنیادگرا تئوکراتیک زندگی کند اما .....
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 1
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 2
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 3
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 4
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 5
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 6
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 7
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 8
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 9
سرگذشت ندیمه فصل 4 قسمت 10
logo