خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای فصل 1

خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای

مستند/ جنایی/ رمزآلود
2021
آمریکا
18 +
بزرگسال
7.7
بازیگران:
Frank Salerno,Tony Valdez,Paul Skolnick
نویسنده:
کارگردان:
Tiller Russell, James Carroll
گزارش تخلفات
توضیحات
سرنخهای ناچیز و افزایش سریع تعداد بدن کارآگاهان Carrillo و Salerno را تحت تأثیر قرار میدهد - اما یک وسیله نقلیه توقیف شده ممکن است منجر به خرابی شود.نماشات، مرجع استریم فیلم
خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای فصل 1 قسمت 1
خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای فصل 1 قسمت 2
خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای فصل 1 قسمت 3
خفاش شب شکار یک قاتل زنجیرهای فصل 1 قسمت 4

همچنین تماشا کنید

logo