عزیزترینم فصل 1

عزیزترینم

تاریخی/ عاشقانه
2023
کره جنوبی
18 +
بزرگسال
9.6
بازیگران:
Seunghyun Ji
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
جانگ هیون صدای اسب ها را می شنود و متوجه می شود که مزاحمان نزدیک دهکده هستند. در حالی که خانم ها در معبد برای استادان جوان در جنگ دعا می کنند، گیل چی متوجه دود می شود که از بالای کوه می آید. هنگامی که گیل چی و یون آئه می خواهند از رودخانه عبور کنند تا از روستای خود فرار کنند، مزاحمان به نئونگگون-ری می رسند.نماشات، مرجع استریم فیلم
عزیزترینم فصل 1 قسمت 1
عزیزترینم فصل 1 قسمت 2
عزیزترینم فصل 1 قسمت 3
عزیزترینم فصل 1 قسمت 4
عزیزترینم فصل 1 قسمت 5
عزیزترینم فصل 1 قسمت 6
عزیزترینم فصل 1 قسمت 7
عزیزترینم فصل 1 قسمت 8
عزیزترینم فصل 1 قسمت 9
عزیزترینم فصل 1 قسمت 10
عزیزترینم فصل 1 قسمت 11
عزیزترینم فصل 1 قسمت 12
عزیزترینم فصل 1 قسمت 13
عزیزترینم فصل 1 قسمت 14
عزیزترینم فصل 1 قسمت 15
عزیزترینم فصل 1 قسمت 16
عزیزترینم فصل 1 قسمت 17
عزیزترینم فصل 1 قسمت 18
عزیزترینم فصل 1 قسمت 19
عزیزترینم فصل 1 قسمت 20
عزیزترینم فصل 1 قسمت 21
logo