مسابقه بازی مرکب فصل 1

مسابقه بازی مرکب

game-show/ برنامه واقعی
2023
انگلستان
18 +
بزرگسال
6.5
بازیگران:
Lexi Dali,Amanda Alderson,Megan Allen
نویسنده:
کارگردان:
Liz Oakes
گزارش تخلفات
توضیحات
پس از اینکه یک بازیکن ناامیدانه سعی می کند دیگری را ترغیب کند تا گوشی را بردارد، بقیه برای چالش بعدی آماده می شوند و تیم هایی را بر اساس قهوه ای و رشته تشکیل می دهند.نماشات، مرجع استریم فیلم
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 1
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 2
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 3
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 4
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 5
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 6
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 7
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 8
مسابقه بازی مرکب فصل 1 قسمت 9
logo