لا بریا فصل 2

لا بریا

درام/ رمزآلود/ علمی تخیلی
2022
آمریکا
14 +
نوجوان
6.7
بازیگران:
Natalie Zea,Eoin Macken,Chiké Okonkwo
نویسنده:
David Appelbaum, Jessica Granger, Peter Beals
کارگردان:
David Barrett
گزارش تخلفات
توضیحات
ایو، گاوین و دیگران تلاش میکنند تا محمولهای از سنگ سیاه را هدایت کنند تا به ساختمان مرموز دسترسی پیدا کنند. جاش و رایلی باید به سرعت عمل کنند تا از تغییر خط زمانی کارولین جلوگیری کنند.نماشات، مرجع استریم فیلم
لا بریا فصل 2 قسمت 1
لا بریا فصل 2 قسمت 2
لا بریا فصل 2 قسمت 3
لا بریا فصل 2 قسمت 4
لا بریا فصل 2 قسمت 5
لا بریا فصل 2 قسمت 6
لا بریا فصل 2 قسمت 7
لا بریا فصل 2 قسمت 8
لا بریا فصل 2 قسمت 9
لا بریا فصل 2 قسمت 10
لا بریا فصل 2 قسمت 11
لا بریا فصل 2 قسمت 12
لا بریا فصل 2 قسمت 13
لا بریا فصل 2 قسمت 14

همچنین تماشا کنید

logo