یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1

یک روز خوب برای سگ بودن

کمدی/ تخیلی/ عاشقانه
2023
کره جنوبی
18 +
بزرگسال
9.6
بازیگران:
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
Hae Na به یکی از معلمان مرد مدرسه اش علاقه دارد. او در یک گردهمایی با معلمان، احساسات خود را برای او فاش می کند.نماشات، مرجع استریم فیلم
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 1
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 2
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 3
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 4
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 5
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 6
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 7
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 8
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 9
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 10
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 11
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 12
یک روز خوب برای سگ بودن فصل 1 قسمت 14

همچنین تماشا کنید

logo