سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1

سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک

اکشن/ جنایی/ درام
2022
کره جنوبی
18 +
بزرگسال
6.1
بازیگران:
Hao Feng,Victoria Grace,Park Hae-soo
نویسنده:
Álex Pina
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
یک استراتژیست نابغه و افرادی با شخصیت ها و توانایی های متفاوت، با یک متغیر خارق العاده مبارزه می کنند و در یک بازی گروگان گیری بی سابقه شرکت می کنند.نماشات، مرجع استریم فیلم
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 1
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 2
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 3
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 4
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 5
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 6
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 7
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 8
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 9
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 10
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 11
سرقت پول - کره - منطقه اقتصادی مشترک فصل 1 قسمت 12

همچنین تماشا کنید

logo