کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1

کوتارو تنها زندگی می کنه

انیمیشن/ کمدی/ درام
2022
ژاپن
14 +
نوجوان
9
بازیگران:
Kellen Goff,Jennifer Losi,Kayleigh McKee
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
یک هنرمند مانگا که کسی هم دوستش ندارد، باید از همسایه جدید خود مراقبت کند، کودکی 5 ساله که تنها زندگی می کند.نماشات، مرجع استریم فیلم
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 1
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 2
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 3
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 4
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 5
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 6
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 7
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 8
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 9
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 10
کوتارو تنها زندگی می کنه فصل 1 قسمت 10

همچنین تماشا کنید

logo