بیست و پنج بیست و یک فصل 1

بیست و پنج بیست و یک

درام/ عاشقانه
2022
کره جنوبی
18 +
بزرگسال
8.7
بازیگران:
Kim Tae-ri,Nam Joo-hyuk,Kim Ji-yeon
نویسنده:
Kwon Do-eun
کارگردان:
Seung Ho Kim, Jihyeon Jeong
گزارش تخلفات
توضیحات
در ازای یک لطف، هی دو یک مأموریت روزانه برای مون جی وونگ انجام می دهد. او پس از شکست در مصاحبه شغلی دیگری با یک یی جین مست مواجه می شود.نماشات، مرجع استریم فیلم
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 1
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 2
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 3
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 4
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 5
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 6
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 7
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 8
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 9
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 10
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 11
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 12
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 13
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 14
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 15
بیست و پنج بیست و یک فصل 1 قسمت 16

همچنین تماشا کنید

logo