دوره فشرده عاشقانه فصل 1

دوره فشرده عاشقانه

کمدی/ درام/ عاشقانه
2023
کره جنوبی
14 +
نوجوان
8
بازیگران:
Jeon Do-yeon,Jung Kyung-ho,Lee Bong-ryun
نویسنده:
Hee-Seung Yang
کارگردان:
Je Won Yu
گزارش تخلفات
توضیحات
رقابت در کلاس افزایش پیدا می کند. Nam Hae-e مشتاقانه منتظر نمره ریاضی خود است. چوی چی یول درگیر رسوایی یکی از شاگردانش می شود.نماشات، مرجع استریم فیلم
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 1
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 2
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 3
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 4
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 5
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 6
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 7
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 8
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 9
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 10
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 11
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 12
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 13
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 14
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 15
دوره فشرده عاشقانه فصل 1 قسمت 16

همچنین تماشا کنید

logo