خیابان کارناوال فصل 1

خیابان کارناوال فصل 1

جنایی/ درام/ تخیلی
2019
8
بازیگران:
Orlando Bloom,Cara Delevingne,Simon McBurney
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
فیلو به زندان انداخته می شود. در آنجا او کمک های غیرمنتظره ای از ویگنت پیدا می کند. در جای دیگر، ازرا سبک زندگی جدید ایموجن را تایید نمی کند. سوفی به یونا پیشنهاد معامله می دهد.
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 7
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 1
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 5
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 4
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 3
خیابان کارناوال فصل 1 قسمت 6
logo