پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3

پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2013
18 +
بزرگسال
7.5
بازیگران:
Mick Wingert,Fred Tatasciore,Kari Wahlgren
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
وقتی دوست دختر سابق شیفو، می لینگ، از کاخ جید بازدید می کند، پو تصمیم می گیرد تا آنها را با هم بازگرداند، علیرغم اینکه می لینگ اکنون منفورترین دشمن شیفو است.نماشات، مرجع استریم فیلم
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 1 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 2 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 3 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 4 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 5 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 6 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 7 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 8 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 9 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 10 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 11 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 12 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 13 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 14 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 15 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 16 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 17 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 18 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 19 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 20 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 21 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 22 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 23 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 24 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 25 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 26 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 27 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 28 - دوبله

همچنین تماشا کنید

logo