شیطان کش - کیمتسو نو یایبا - دوبله فصل 3

شیطان کش - کیمتسو نو یایبا - دوبله فصل 3

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2021
7.9
بازیگران:
Natsuki Hanae,Akari Kitô,Hiro Shimono
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پس از مرگ کیوجورو، تانجیرو از اقامتگاه رنگوکو بازدید می کند تا آخرین پیام را برای برادر و پدر کیوجورو ارسال کند. 4 ماه بعد، تانجیرو، زنیتسو و اینوسوکه وظیفه بازدید از یک منطقه سرگرمی در امتداد ...
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 1 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 2 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 3 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 5 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 6 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 7 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 8 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 9 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 10 - دوبله
شیطان کش - کیمتسو نو یایبا فصل 3 قسمت 11 - دوبله
logo