جنگ قبایل - دوبله فصل 1

جنگ قبایل - دوبله فصل 1

انیمیشن
2016
7.6
بازیگران:
Tom Kenny,Jason Hightower,Charlie Adler
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
غولی که به جای هر چیز دیگری به دیوارها حمله می کند، می خواهد با آموزش و مواجهه با یک توپ سطح 10، عزت و احترام را به دست آورد.
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 1 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 2 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 3 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 4 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 5 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 7 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 8 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 6 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 9 - دوبله
جنگ قبایل فصل 1 قسمت 10 - دوبله
logo