نمایش دهه 90 فصل 1

نمایش دهه 90 فصل 1

کمدی/ درام/ عاشقانه
2023
7.3
بازیگران:
Kurtwood Smith,Debra Jo Rupp,Callie Haverda
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
اکنون سال 1995 است، لیا فورمن برای تابستان به پدربزرگ و مادربزرگش میرود، جایی که با نسل جدیدی از Point Place، WI، بچهها زیر نظر کیتی و درخشش شدید قرمز پیوند میخورد.
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 1
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 2
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 3
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 4
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 5
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 6
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 7
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 8
نمایش دهه 90 فصل 1 قسمت 9
logo