شهردار کینگستون فصل 2

شهردار کینگستون

جنایی/ درام/ دلهره آور
2023
18 +
بزرگسال
8.4
بازیگران:
Jeremy Renner,Dianne Wiest,Hugh Dillon
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
در پی شورش زندان کینگستون، خشونت و هرج و مرج در شهر چادری تازه تشکیل شده رخ می دهد. مایک و بانی درباره آنچه که باید برای حل خلأ رهبری در درون انجام شود، بحث می کنند. کایل کار جدید خود را با ایالت میشیگان آغاز می کند...نماشات، مرجع استریم فیلم
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 1
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 2
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 3
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 4
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 5
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 6
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 7
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 8
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 9
شهردار کینگستون فصل 2 قسمت 10

همچنین تماشا کنید

logo