دکتر روح فصل 1

دکتر روح فصل 1

کمدی/ تخیلی/ عاشقانه
2022
8.6
بازیگران:
Rain,Kim Bum,Kim You-Jin
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
چا یانگ مین یک پزشک نابغه اما متکبر و خودخواه است. یک روز، او درگیر یک مورد غیر منتظره می شود. روح او بدن پزشک دیگری را در اختیار دارد. این دو پزشک کاملاً متضاد هستند، با شخصیت و توانایی پزشکی ...
دکتر روح فصل 1 قسمت 1
دکتر روح فصل 1 قسمت 2
دکتر روح فصل 1 قسمت 3
دکتر روح فصل 1 قسمت 4
دکتر روح فصل 1 قسمت 5
دکتر روح فصل 1 قسمت 6
دکتر روح فصل 1 قسمت 7
دکتر روح فصل 1 قسمت 8
دکتر روح فصل 1 قسمت 9
دکتر روح فصل 1 قسمت 10
دکتر روح فصل 1 قسمت 11
دکتر روح فصل 1 قسمت 12
دکتر روح فصل 1 قسمت 13
دکتر روح فصل 1 قسمت 14
دکتر روح فصل 1 قسمت 15
دکتر روح فصل 1 قسمت 16
logo