فاخته های میدویچ فصل 1

فاخته های میدویچ فصل 1

درام/ ترسناک/ رمزآلود
2022
6.8
بازیگران:
Ukweli Roach,Aisling Loftus,Georgia Thorne
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک دهکده کوچک در انگلستان برای یک روز کامل تحت تسلط حضور بیگانگان است. پس از بیدار شدن، مشخص شد که زنان زیادی در شهر باردار هستند.
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 1
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 2
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 3
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 4
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 5
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 6
فاخته های میدویچ فصل 1 قسمت 7
logo