پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها- دوبله فصل 2

پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها- دوبله

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2023
آمریکا
7 +
کودک
7.1
بازیگران:
Jack Black,Anjali Bhimani,Chris Geere
نویسنده:
Christopher Amick,Ben Mekler
کارگردان:
David Dick,James Yang
گزارش تخلفات
توضیحات
پو را دنبال کنید که با یک شوالیه انگلیسی بیمعنا به نام سرگردان بلید همکاری میکند تا قبل از انجام یک جفت راسو، مجموعهای از چهار سلاح قدرتمند را پیدا کنید و جهان را از نابودی نجات دهید.نماشات، مرجع استریم فیلم
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 1 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 2 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 3 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 4 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 5 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 6 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 7 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 8 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 9 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 10 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 11 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 12 - دوبله

همچنین تماشا کنید

logo