جادوگران میفر فصل 1

جادوگران میفر فصل 1

درام/ تخیلی/ ترسناک
2023
6.9
بازیگران:
Alexandra Daddario,Tongayi Chirisa,Jack Huston
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک جراح مغز و اعصاب را دنبال می کند که متوجه می شود او وارث نامحتمل خانواده ای از جادوگران است. او باید با حضور شومی که نسلها خانوادهاش را آزار میدهد، مبارزه کند.
جادوگران میفر فصل 1 قسمت 1
جادوگران میفر فصل 1 قسمت 4
جادوگران میفر فصل 1 قسمت 6
جادوگران میفر فصل 1 قسمت 7
جادوگران میفر فصل 1 قسمت 8
logo