پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2

پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2023
7.1
بازیگران:
Jack Black,Anjali Bhimani,Chris Geere
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پو را دنبال کنید که با یک شوالیه انگلیسی بیمعنا به نام سرگردان بلید همکاری میکند تا قبل از انجام یک جفت راسو، مجموعهای از چهار سلاح قدرتمند را پیدا کنید و جهان را از نابودی نجات دهید.
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 1
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 2
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 3
logo