پاندای کونگ فو کار - شوالیه اژدها فصل 1

پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2022
آمریکا
7 +
کودک
7
بازیگران:
Jack Black,Chris Geere,Amy Hill
نویسنده:
Peter Hastings
کارگردان:
Shaunt Nigoghossian
گزارش تخلفات
توضیحات
پو را دنبال کنید که با یک شوالیه انگلیسی بیمعنا به نام سرگردان بلید همکاری میکند تا قبل از انجام یک جفت راسو، مجموعهای از چهار سلاح قدرتمند را پیدا کنید و جهان را از نابودی نجات دهید.نماشات، مرجع استریم فیلم
پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 1
پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 2
پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 3
پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 4
پاندای کونگ فو کار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 5
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 6
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 7
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 8
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 9
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 10
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 1 قسمت 11

همچنین تماشا کنید

logo