سگهای نگهبان - دوبله فصل 1

سگهای نگهبان - دوبله

انیمیشن/ ماجراجویی/ کمدی
2013
آمریکا, کانادا
7 +
کودک
6.8
بازیگران:
Devan Cohen,Owen Mason,Kallan Holley
نویسنده:
Carolyn Hay,Ursula Ziegler-Sullivan
کارگردان:
Jamie Whitney
گزارش تخلفات
توضیحات
به رهبری پسری به نام رایدر، تیمی متشکل از شش سگ نجات بازیگوش از استعدادهای فردی خود برای محافظت از شهر ساحلی Adventure Bay استفاده می کنند. تولهها گهگاه با کمککنندگان جدیدتر همراه میشوند: Cap'n Turbot، Robo-Dog، Everest، و Tracker.نماشات، مرجع استریم فیلم
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 1 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 2 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 3 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 4 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 5 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 6 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 7 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 8 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 9 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 10 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 11 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 12 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 13 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 14 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 15 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 16 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 17 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 18 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 19 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 20 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 21 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 22 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 23 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 24 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 25 - دوبله
سگهای نگهبان فصل 1 قسمت 26 - دوبله

همچنین تماشا کنید

logo