روزهای داگ - دوبله فصل 1

روزهای داگ - دوبله فصل 1

انیمیشن/ داستان کوتاه/ ماجراجویی
2021
آمریکا
8
بازیگران:
Edward Asner,Bob Peterson,Neketia Henry
نویسنده:
Pete Docter,Bob Peterson
کارگردان:
Bob Peterson
توضیحات
ماجراهای داگ، سگ فیلم بالا" در حالی که خطرات حومه شهر را کشف می کند."نماشات، مرجع استریم فیلم
روزهای داگ فصل 1 قسمت 2 - دوبله
روزهای داگ فصل 1 قسمت 5 - دوبله
روزهای داگ فصل 1 قسمت 1 - دوبله
روزهای داگ فصل 1 قسمت 3 - دوبله
روزهای داگ فصل 1 قسمت 4 - دوبله
logo