حمله به تایتان - دوبله فصل 4

حمله به تایتان - دوبله

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2020
ژاپن
18 +
بزرگسال
9.3
بازیگران:
Yoshimasa Hosoya,Takehito Koyasu,Ayane Sakura
نویسنده:
Hajime Isayama,Hiroshi Seko
کارگردان:
Yûichirô Hayashi,Jun Shishido
گزارش تخلفات
توضیحات
پس از اینکه زادگاهش ویران می شود و مادرش کشته می شود، ارن یاگر جوان عهد می بندد که زمین را از وجود تیتان های انسان نما غول پیکر پاک کند که بشریت را در آستانه انقراض قرار داده اند.نماشات، مرجع استریم فیلم
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 1 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 2 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 3 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 4 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 5 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 6 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 7 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 8 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 9 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 10 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 11 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 12 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 13 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 14 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 15 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 16 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 17 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 18 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 19 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 20 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 21 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 22 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 23 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 24 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 25 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 26 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 27 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 28 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 29 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 30 - دوبله

همچنین تماشا کنید

logo