حمله به تایتان - دوبله فصل 4

حمله به تایتان - دوبله فصل 4

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2020
9.3
بازیگران:
Yoshimasa Hosoya,Takehito Koyasu,Ayane Sakura
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پس از اینکه زادگاهش ویران می شود و مادرش کشته می شود، ارن یاگر جوان عهد می بندد که زمین را از وجود تیتان های انسان نما غول پیکر پاک کند که بشریت را در آستانه انقراض قرار داده اند.
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 1 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 2 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 3 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 4 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 6 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 9 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 8 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 7 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 10 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 12 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 11 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 13 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 14 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 15 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 16 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 17 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 21 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 22 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 23 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 24 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 25 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 26 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 27 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 28 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 18 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 19 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 20 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 5 - دوبله
logo