دیدن فصل 3 - دوبله

دیدن فصل 3 - دوبله

2022
7.8
بازیگران:
Jason Momoa,Sylvia Hoeks,Hera Hilmar
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در آینده ای ناهنجار، نوع بشر حس بینایی خود را از دست داده است و جامعه مجبور شده است راههای جدیدی برای تعامل ، ساخت ، شکار و بقا پیدا کند. وقتی مجموعه ای از دوقلوها با دید متولد می شوند ، همه اینها به چالش کشیده می شود.
دیدن فصل 3 قسمت 1 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 2 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 3 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 4 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 5 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 6 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 7 - دوبله
دیدن فصل 3 قسمت 8 - دوبله
logo