مرد شنی فصل 1

مرد شنی فصل 1

2022
8.2
بازیگران:
Tom Sturridge,Boyd Holbrook,Vivienne Acheampong
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پس از فرار از چندین دهه زندانی بودن توسط جادوگر فانی، رویا یا همان تجسم رویاها، قصد دارد تجهیزات از دست رفته خود را پس بگیرد.
مرد شنی فصل 1 قسمت 1
مرد شنی فصل 1 قسمت 2
مرد شنی فصل 1 قسمت 3
مرد شنی فصل 1 قسمت 4
مرد شنی فصل 1 قسمت 5
مرد شنی فصل 1 قسمت 6
مرد شنی فصل 1 قسمت 7
مرد شنی فصل 1 قسمت 8
مرد شنی فصل 1 قسمت 9
مرد شنی فصل 1 قسمت 10
مرد شنی فصل 1 قسمت 11
logo