ایستگاه یازده فصل 1

ایستگاه یازده فصل 1

2021
8
بازیگران:
Mackenzie Davis,Himesh Patel,Matilda Lawler
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
حماسه ای پسا آخرالزمانی که چندین جدول زمانی را در بر می گیرد و داستان بازماندگان یک آنفولانزای ویرانگر را روایت می کند که سعی می کنند جهان را از نو بسازند و دوباره تصور کنند و در عین حال بهترین چیزهای از دست رفته را حفظ کنند.
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 1
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 2
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 3
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 4
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 5
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 6
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 7
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 8
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 9
ایستگاه یازده فصل 1 قسمت 10
logo