مخفی فصل 3

مخفی فصل 3

2021
7.8
بازیگران:
Tom Waes,Frank Lammers,Nazmiye Oral
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
با الهام از وقایع واقعی، ماموران مخفی با ظاهر شدن به عنوان یک زوج در اردوگاه جایی که او آخر هفته های خود را می گذراند، به عملیات یک سلطان مواد مخدر نفوذ می کنند.
مخفی فصل 3 قسمت 1
مخفی فصل 3 قسمت 2
مخفی فصل 3 قسمت 3
مخفی فصل 3 قسمت 4
مخفی فصل 3 قسمت 5
مخفی فصل 3 قسمت 6
مخفی فصل 3 قسمت 7
مخفی فصل 3 قسمت 8
logo