اورویل فصل 3

اورویل فصل 3

2022
7.5
بازیگران:
Seth MacFarlane,Adrianne Palicki,Penny Johnson Jerald
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک کشتی اکتشافی از زمین در 400 سال آینده با چالش های بین کهکشانی روبرو خواهد شد.
اورویل فصل 3 قسمت 1
اورویل فصل 3 قسمت 2
اورویل فصل 3 قسمت 3
اورویل فصل 3 قسمت 4
اورویل فصل 3 قسمت 5
اورویل فصل 3 قسمت 6
اورویل فصل 3 قسمت 7
اورویل فصل 3 قسمت 8
اورویل فصل 3 قسمت 9
اورویل فصل 3 قسمت 10
logo