جدایی فصل 1

جدایی فصل 1

2022
8.1
بازیگران:
Adam Scott,Zach Cherry,Britt Lower
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مارک رهبری تیمی از کارکنان اداری را برعهده دارد که خاطرات آنها از طریق جراحی بین زندگی کاری و شخصی آنها تقسیم شده است. وقتی یک همکار مرموز بیرون از محل کار ظاهر می شود، سفری را برای کشف حقیقت در مورد شغلشان آغاز می کند.
جدایی فصل 1 قسمت 1
جدایی فصل 1 قسمت 2
جدایی فصل 1 قسمت 3
جدایی فصل 1 قسمت 4
جدایی فصل 1 قسمت 5
جدایی فصل 1 قسمت 6
جدایی فصل 1 قسمت 7
جدایی فصل 1 قسمت 8
جدایی فصل 1 قسمت 9
logo