استودیو مارول-افسانه ها فصل 1

استودیو مارول-افسانه ها فصل 1

2021
6.5
بازیگران:
Keith Wallace
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
این مجموعه شخصیت های منحصر به فرد بینندگان MCU را به تصویر می کشد که در طول سالها شناخته شده و دوست داشته شده اند و حالا گرد هم امده اند تا برخی از نمادین ترین لحظات خود را دوباره مرور می کند.
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 1
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 2
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 3
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 4
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 5
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 6
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 7
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 8
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 9
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 10
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 11
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 12
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 13
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 14
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 15
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 16
استودیو مارول-افسانه ها فصل 1 قسمت 17
logo