مورتال کامبت-فتح فصل 1

مورتال کامبت-فتح

1998
12 +
کودک
6.3
بازیگران:
Paolo Montalban, Daniel Bernhardt, Kristanna Loken
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
در این سریال کونگ لائو در مسابقات Mortal Kombat با پیروزی بر Shang Tsung و نجات Earth Realm قهرمان شده است و با هم اتفاقاتی که در پی آن رقم می خورد را به تماشا مینشینیم... اکنون ، او باید نسل جدیدی از رزمندگان را برای مسابقات بعدی آموزش دهد.نماشات، مرجع استریم فیلم
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 1 و 2
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 3
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 4
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 5
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 6
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 7
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 8
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 9
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 10
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 11
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 12
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 13
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 14
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 15
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 16
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 17
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 18
مورتال کامبت: فتح فصل 1 قسمت 19
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 20
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 21
مورتال کامبت-فتح فصل 1 قسمت 22
logo