وایکینگ ها-والهالا فصل 1

وایکینگ ها-والهالا فصل 1

2022
8
بازیگران:
Sam Corlett,Frida Gustavsson,Leo Suter
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در ادامه سریال «وایکینگها»، این مجموعه 100 سال پس از آن دوران را با محوریت ماجراهای لیف اریکسون، فریدیس، هارالد هاردرادا و پادشاه نورمن ویلیام فاتح روایت می کند.
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 1
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 2
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 3
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 4
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 5
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 6
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 7
وایکینگ ها-والهالا فصل 1 قسمت 8
logo