خدمتکار فصل 1

خدمتکار فصل 1

2021
8
بازیگران:
Margaret Qualley, Nick Robinson, Anika Noni Rose
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مادر جوانی پس از فرار از یک رابطه خشونت آمیز، شغلی پیدا می کند که خانه ها را تمیز می کند و برای تامین زندگی فرزندش و ساختن آینده ای بهتر برای آنها مبارزه می کند…
خدمتکار فصل 1 قسمت 1
خدمتکار فصل 1 قسمت 2
خدمتکار فصل 1 قسمت 3
خدمتکار فصل 1 قسمت 4
خدمتکار فصل 1 قسمت 5
خدمتکار فصل 1 قسمت 6
خدمتکار فصل 1 قسمت 7
خدمتکار فصل 1 قسمت 8
خدمتکار فصل 1 قسمت 9
خدمتکار فصل 1 قسمت 10
logo