ماورا فصل 1

ماورا فصل 1

2021
7
بازیگران:
Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان حماسی در پی باندی از زنان دوره ویکتوریایی است که خود را با توانایی های غیر معمول ، دشمنان بی امان و ماموریتی که ممکن است جهان را تغییر دهد ، درگیر کرده اند....
ماورا فصل 1 قسمت 1
ماورا فصل 1 قسمت 2
ماورا فصل 1 قسمت 3
ماورا فصل 1 قسمت 4
ماورا فصل 1 قسمت 5
ماورا فصل 1 قسمت 6
logo