چه می شد اگر--- فصل 1

چه می شد اگر--- فصل 1

2021
7
بازیگران:
Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Josh Keaton
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
والاس ، که از مجموعه ای از روابط شکست خورده سرخورده شده است ، با چانتری ، که با دوست پسر دیرینه اش زندگی می کند ، رابطه ای حسی و ذهنی برقرار می کند. آنها به مرور با هم پی میبرند که اگر بهترین دوست شما نیز عشق زندگی شما باشد به چه معناست....
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 1
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 2
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 3
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 4
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 5
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 6
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 7
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 8
چه می شد اگر--- فصل 1 قسمت 9
logo