مردگان متحرک ریشه ها فصل 1

مردگان متحرک ریشه ها

2021
18 +
بزرگسال
10
بازیگران:
Norman Reedus
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
نماشات، مرجع استریم فیلم
مردگان متحرک ریشه ها فصل 1 قسمت 1
مردگان متحرک ریشه ها فصل 1 قسمت 2
مردگان متحرک ریشه ها فصل 1 قسمت 3
مردگان متحرک ریشه ها فصل 1 قسمت 4
logo