آخرین پادشاهی فصل 5

آخرین پادشاهی فصل 5

2022
8.6
بازیگران:
Alexander Dreymon,Emili Akhchina,Emily Cox
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در حالی که آلفرد کبیر از پادشاهی خود در برابر مهاجمان نورس دفاع می کند، اوترد - که یک ساکسون به دنیا آمده اما توسط وایکینگ ها بزرگ شده است - به دنبال ادعای حق مادری اجدادی خود است.
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 1
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 2
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 3
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 4
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 5
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 6
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 7
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 8
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 9
آخرین پادشاهی فصل 5 قسمت 10
logo