سوء ظن فصل 1

سوء ظن فصل 1

2022
7.2
بازیگران:
Kunal Nayyar,Georgina Campbell,Elyes Gabel
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پنج انگلیسی عادی متهم به ربودن پسر یک غول رسانه ای برجسته آمریکایی هستند. آنها برای اثبات بی گناهی خود وارد مسابقه ای ناامیدانه با زمان می شوند، اما آیا کسی آنها را باور می کند - و آیا آنها حقیقت را می گویند
سوء ظن فصل 1 قسمت 1
سوء ظن فصل 1 قسمت 2
سوء ظن فصل 1 قسمت 3
سوء ظن فصل 1 قسمت 4
سوء ظن فصل 1 قسمت 5
سو ظن فصل 1 قسمت 6
سو ظن فصل 1 قسمت 7
سو ظن فصل 1 قسمت 8
logo