جعل آنا فصل 1

جعل آنا فصل 1

2022
6.8
بازیگران:
Anna Chlumsky,Julia Garner,Arian Moayed
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
روزنامه نگاری که چیزهای زیادی برای اثبات دارد، در مورد آنا دلوی، وارث آلمانی افسانه ای اینستاگرام که قلب صحنه اجتماعی نیویورک را ربود - و همچنین پول آنها را دزدید، تحقیق می کند.
جعل آنا فصل 1 قسمت 1
جعل آنا فصل 1 قسمت 2
جعل آنا فصل 1 قسمت 3
جعل آنا فصل 1 قسمت 4
جعل آنا فصل 1 قسمت 5
جعل آنا فصل 1 قسمت 6
جعل آنا فصل 1 قسمت 7
جعل آنا فصل 1 قسمت 8
جعل آنا فصل 1 قسمت 9
logo