زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1

زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1

2022
6.7
بازیگران:
Kristen Bell,Michael Ealy,Tom Riley
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
وقتی همسایه ای خوش تیپ به خانه آن طرف خیابان نقل مکان می کند، آنا، زنی دلشکسته که هر روز برایش یکسان است، شروع به دیدن نوری در انتهای تونل می کند. این وضعیت ادامه دارد، تا وقتی که او شاهد یک قتل وحشتناک می شود؛ یا شاید هم نمی شود؟
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 1
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 2
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 3
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 4
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 5
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 6
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 7
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 8
logo