زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1

زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره

2022
18 +
بزرگسال
6.7
بازیگران:
Kristen Bell,Michael Ealy,Tom Riley
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
وقتی همسایه ای خوش تیپ به خانه آن طرف خیابان نقل مکان می کند، آنا، زنی دلشکسته که هر روز برایش یکسان است، شروع به دیدن نوری در انتهای تونل می کند. این وضعیت ادامه دارد، تا وقتی که او شاهد یک قتل وحشتناک می شود؛ یا شاید هم نمی شود؟نماشات، مرجع استریم فیلم
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 1
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 2
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 3
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 4
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 5
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 6
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 7
زن خانه آن طرف خیابان از دید دختر در پنجره فصل 1 قسمت 8
logo