اعتراف فصل 1

اعتراف فصل 1

2011
7.8
بازیگران:
Kiefer Sutherland,John Hurt,Amy Startari
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان رستگاری منحصر به فرد، و کاوش خیر و شر با یک هیتمن و یک کشیش.
اعتراف فصل 1 قسمت 1
اعتراف فصل 1 قسمت 2
اعتراف فصل 1 قسمت 3
اعتراف فصل 1 قسمت 4
اعتراف فصل 1 قسمت 5
اعتراف فصل 1 قسمت 6
اعتراف فصل 1 قسمت 7
اعتراف فصل 1 قسمت 8
اعتراف فصل 1 قسمت 9
اعتراف فصل 1 قسمت 10
logo