عصر طلایی فصل 1

عصر طلایی فصل 1

2022
8
بازیگران:
Carrie Coon,Morgan Spector,Louisa Jacobson
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک فرزند جوان با چشمان گشاد از یک خانواده محافظه کار ماموریتی را آغاز می کند تا به قبیله ثروتمند همسایه نفوذ کند که تحت تسلط جورج راسل سرمایه دار بیرحم راه آهن، پسر خشن او لری و همسر جاه طلبش برتا است.
عصر طلایی فصل 1 قسمت 1
عصر طلایی فصل 1 قسمت 2
عصر طلایی فصل 1 قسمت 3
عصر طلایی فصل 1 قسمت 4
عصر طلایی فصل 1 قسمت 5
عصر طلایی فصل 1 قسمت 6
عصر طلائی فصل 1 قسمت 7
عصر طلایی فصل 1 قسمت 8
عصر طلایی فصل 1 قسمت 9
logo