عصر طلایی فصل 1

عصر طلایی

2022
18 +
بزرگسال
8
بازیگران:
Carrie Coon,Morgan Spector,Louisa Jacobson
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
یک فرزند جوان با چشمان گشاد از یک خانواده محافظه کار ماموریتی را آغاز می کند تا به قبیله ثروتمند همسایه نفوذ کند که تحت تسلط جورج راسل سرمایه دار بیرحم راه آهن، پسر خشن او لری و همسر جاه طلبش برتا است.نماشات، مرجع استریم فیلم
عصر طلایی فصل 1 قسمت 1
عصر طلایی فصل 1 قسمت 2
عصر طلایی فصل 1 قسمت 3
عصر طلایی فصل 1 قسمت 4
عصر طلایی فصل 1 قسمت 5
عصر طلایی فصل 1 قسمت 6
عصر طلائی فصل 1 قسمت 7
عصر طلایی فصل 1 قسمت 8
عصر طلایی فصل 1 قسمت 9
logo