فساد در توکیو فصل 1

فساد در توکیو فصل 1

2022
8
بازیگران:
Ansel Elgort,Ken Watanabe,Rachel Keller
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک روزنامهنگار غربی که برای نشریه ای در توکیو کار میکند، با یکی از قدرتمندترین رئیسهای جنایی شهر روبرو میشود.
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 1
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 2
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 3
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 4
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 5
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 6
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 7
فساد در توکیو فصل 1 قسمت 8
logo