افسانه واکس ماکینا فصل 1

افسانه واکس ماکینا فصل 1

2022
8
بازیگران:
Laura Bailey,Taliesin Jaffe,Ashley Johnson
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در یک تلاش ناامیدانه برای پرداخت یک برگه نوار نصب شده، گروهی از افراد نامناسب به تلاشی برای نجات قلمرو Exandria از نیروهای تاریک و جادویی ختم میشوند.
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 1
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 2
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 3
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 4
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 5
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 6
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 7
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 8
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 9
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 10
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 11
افسانه واکس ماکینا فصل 1 قسمت 12
logo