پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1

پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1

2022
8.3
بازیگران:
Anson Mount,Ethan Peck,Jess Bush
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
این سریال پیش درآمدی برای Star Trek: The Original Series، خدمه ناو USS Enterprise زیر نظر کاپیتان کریستوفر پایک را دنبال می کند.
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 1
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 2
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 3
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 4
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 5
پیشتازان - فضا جهان های جدید شگرف فصل 1 قسمت 6
logo