فردا فصل 1

فردا

2022
14 +
نوجوان
8.4
بازیگران:
Kim Hee-seon,Kim Ro Woon,Lee Soo-hyuk
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
مرد جوانی که به طور تصادفی نیمه انسان و نیمه روح ساخته شده است توسط یک شرکت دروگر بدخیم در دنیای اموات استخدام می شود تا ماموریت های ویژه ای را انجام دهد.نماشات، مرجع استریم فیلم
فردا فصل 1 قسمت 1
فردا فصل 1 قسمت 2
فردا فصل 1 قسمت 3
فردا فصل 1 قسمت 4
فردا فصل 1 قسمت 5
فردا فصل 1 قسمت 6
فردا فصل 1 قسمت 7
فردا فصل 1 قسمت 8
فردا فصل 1 قسمت 9
فردا فصل 1 قسمت 10
فردا فصل 1 قسمت 11
فردا فصل 1 قسمت 12
فردا فصل 1 قسمت 13
فردا فصل 1 قسمت 14
فردا فصل 1 قسمت 15
فردا فصل 1 قسمت 16
logo